Tag: Altermidya

  • Banta ng Crackdown

    Tangkang “ocular inspection” sa opisina ng Ibon Foundation sa Quezon City ang pinakabago sa serye ng tumitinding crackdown sa mga progresibong organisasyon.