Ang Masa: Bangkero Musikero

0
323

Kilalanin si Jimmy Amion, isang bangkero mula sa Escalante City, Negros Occidental. Miyembro ng pangkulturang grupo na Teatro Obrero, inawit niya ang isang kanta hinggil sa abang kalagayan ng mga mangingisda.

Leave a reply

More News