Ang Masa: Tatay Sapatero

0
1925

Si Rosalita Villavenda ay isang sapatero na single dad sa North Triangle, Quezon City. Nabawasan na ang kanyang mga kustomer dahil sa demolisyon at boluntaryong relokasyon. Pero tuloy pa rin siya sa paghahanapbuhay, para makapagpa-aral ng mga anak.

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.