Ang Masa: Tatay Sapatero

0
261

Si Rosalita Villavenda ay isang sapatero na single dad sa North Triangle, Quezon City. Nabawasan na ang kanyang mga kustomer dahil sa demolisyon at boluntaryong relokasyon. Pero tuloy pa rin siya sa paghahanapbuhay, para makapagpa-aral ng mga anak.

Leave a reply