Pagdakip kina Hiyas, Jon, Einstein

0
88

RAW VIDEO: Panoorin kung paano dinakip ng pulis sina Einstein Recedes, Jon Bonifacio, at Hiyasmin Saturay sa #NutriAsiaWorkersStrike. Kuha ni Eric Tandoc ilang minuto bago siya damputin ng pulis.

Leave a reply