ALAB Analysis: Terrorist designation?

Para kina Prof. Jose Ma. Sison at Rafael Baylosis, na dekada nang nagsisilbing peace consultants, ano nga ba ang panganib na dala na mabansagang "terorista" sa ilalim ng Anti-Terrorism Act?